בדיקת אטימות ממוחשבת

שימושים
3-6 קווי ביוב לאחר ביצוע
קווי ביוב בסמוך למקורות מים

השיטה
הזרמת אוויר בלחץ נמוך ומוגדר לקטע הנבדק
מדידה ממוחשבת של קצב שינוי לחץ האוויר בקטע
קבלת נתונים ממוחשבים וגרף המציג את התוצאות בזמן הבדיקה
פלט עבר / נכשל על פי תקנים בינלאומיים.

מאפיינים עיקריים
בדיקה מהירה – מספר דקות לקטע
תוצאה ממוחשבת ואמינה ללא יכולת התערבות בתוצאה
אין צורך בבזבוז מים רב כפי שקיים בבדיקה הרגילה