בדיקת עשן

2-3השיטה המהירה, היעילה והזולה ביותר לאיתור הצטלבויות קווי ביוב וניקוז.

נזקי חיבור נקזי גשם למערכת הביוב
ספיקות גבוהות בזמן גשם – הצפת הקווים, התרוממות מכסי שוחות הכבישים

 העמסת מכוני השאיבה – בלאי משאבות, עלויות אנרגיה מיותרות

 העמסת מתקני הטיפול – הצפת מתקנים ותשלום יתר בעבור הטיפול

 סתימת מערכת הביוב בסחף ולכלוך

תוצאות חיבור קווי ביוב למערכת הניקוז
מטרדי ריחות קשים דרך קולטנים 26
זיהום חופים ונחלים

השיטה
הזרמת חומר עשן מיוחד בלתי מזיק וללא ריח
למערכת הביוב / ניקוז ואיתור חיבורים לא תקינים
בין המערכות, כולל הגעה למקור הראשון בחצרות הבתים.

2-2

2-1 3-6