הסרת חסימות ומשקעים Cutter Robot

שימושים
הסרת הפרעות בצנרת
שורשים
חדירות צידיות תמונה
משקעי בטון הסרת פ.ו.ס
שורשים
שומנים

פתיחת חיבורי טי לאחר שירוול
פתיחת חיבור טי
קטרים: מ- “4 ועד 700 מ”מ

המערכת
מערכת פניאומטית רבת עוצמה
פעולה תוך מעקב טלויזיוני
ראשי חיתוך מסוגים שונים תמונה 4
מערכת ברכב

יתרונות
חסכון בפתיחת כבישים מדרכות להסרת חסימות
ביצוע מהיר ואיכותי
חסכון בעלות התקנת שוחות על חיבורי טי
ביצוע עבודות מושלמות “ללא חפירה”