השרוול הגמיש

(C.I.P.P. – (Cured in Place Pipe
בוצע לפי תקנים כגון: ת”י cat-img535 , ASTM F- 1216

השיטה הנפוצה בעולם לחידוש צנרת ללא חפירה, אלפי ק”מ מיושמים מידי שנה בעולם ובישראל

שימושים
קווי גרביטציה – ביוב וניקוז
קווי סניקה ולחץ נמוך
איטום קווים סמוך למקורות מים
איטום דודים ופירים
צנרת ריקון/ניקוז ברכות שחיה

מאפיינים עיקריים
צינור חדש יצוק בצמוד לדפנות הצינור הקיים
צינור מתוכנן לפי דרישות טכניות מוגדרות מראש
מגוון רחב של שרפים לשימוש
1-2 אורך חיים 50 שנה לפחות
ניתן להשחיל דרך תפניות עד 90
מהירות ביצוע גבוהה
מינימום הפרעות לסביבה
עמידות כימיקלית ומוליכות הידראולית מעולים

עיקרי התהליך
תכנון ראשוני של הצינור המחודש
יבוא החומרים המתאימים
הכנת הקו המיועד לשרוול
הספגת השרוול בצורה מבוקרת
החדרה בהיפוך/משיכה וניפוח
הקשיה בחימום/הקשיה עצמית
אשפרה
בקרת טיב
מסירה למזמין

תכנון ראשוני
1-3הקו הקיים נבדק ומוערך לפי מצבו, כמות הזרימה הקיימת והמתוכננת, סוג השפכים – מידת הקורוזיביות,

טמפרטורות זרימה, הימצאות מי תהום, עומסים חיצוניים,קוטר, עומק, הימצאות חיבור טי, מכשולים בקו, תנוחת הקו ותכנון מהליכי ההשחלות, מיקום מגדל ההחדרה, תכנון מעקף הזרימה במהלך הביצוע ועוד.

הנתונים מועלים לתוכנת מחשב המחשבת את נתוני השרוול הנדרש לתנאים הספציפיים לפרויקט, גובה מחדל ההחדרה הנדרש ומגבלות הלחץ המקסימלי המותר לשרוול, אורכי קטעי ההשחלה והשרפים המתאימים.

ייבוא חומרים
החומרים לשימוש מיובאים מהספקים המוכרים בעולם
ליישום שיטת CIPP ועומדים בכל דרישות התקן המחמירות.

הכנת הקו המיועד לשירוול
1-4הקו לשירוול מנוקה באמצעים המתאימים ומצולם במערכת צילום טלוויזיונית לבדיקה מוקדמת לצורך אבטחת איכות השירוול. בכל מקרה בו מתגלות הפרעות או גורמים שישפיעו על תוצאות השרוול, מועבר המידע למזמין, המקבל את חוות דעת מהנדס החברה. לפני השירוול מותקן מעקף זרימה לאורך הקטע.

הספגת השרוול בשרפים
בהתאם לכמויות השרפים הנדרשות להספגה ולתנאי העבודה השונים מתקבלת ההחלטה לגבי הספגה מוקדמת במפעלנו והבאת השרוול המוספג לאתר, או הספגה ושירוול בו זמנית באתר.

תהליך ההספגה הינו מהלך קריטי לקביעת איכות השרוול,כך שיש לבצעו בהתאם לדרישות המחמירות, כדי שתתקבל הספגה בכמויות השרף הנדרשות ובצפיפות הספגה מיטבית,שמירה על תנאי עבודה שלא יגרמו להקשייה מוקדמת, קירור במידת הצורך ושמירה מקרינת שמש ישירה.

החדרה
ההחדרה מתבצעת בשתי שיטות:
INVERSION – השחלה בהיפוך ע”י לחץ מים או אויר
INFLATE & PULL IN – השחלה במשיכה וניפוח.

לצורך ההחדרה נבנה מגדל בגובה ההחדרה הנדרש בהתאם לתכנון, השרוול המוספג מותקן על טבעות ההחדרה שבמגדל ומים מוחדרים למגדל ליצירת הלחץ ההידרוסטטי הנדרש, עם מילוי המגדל, מוחדר השרוול לקו הקיים בהיפוך לכל אורכו – עד למאות מטרים בהשחלה בודדת.

לחלופין מועדף לעיטים להשתמש בדוד היפוך באוויר,המחליף את הצורך בבניית פיגום החדרה, הכל לפי תנאי העבודה.

הקשיה
1-5הקשיית השרפים יכולה להתבצע על בסיס הקשיה עצמיתAMBIENT CURE או הקשייה בחימום – HEAT CURE

הקשיה בחימום מתבצעת ע”י סחרור המים שבמגדל דרך בוילר והלעת הטמפרטורה בשלבים עד להתקשות השרפים.לחברה מספר מערכות חימום המותאמות לכמות המים שיש לחמם, מותנה בקוטר הקו ואורכו בכל השחלה.

בכל מהלך ההקשיה מתבצעת בקרת תהליך באמצעותTHERMOCOUPLES על שינויי הטמפרטורות בשרוול המוספג לצורך בקרה על התקדמות תהליך הקשיה וסיומו.

אשפרה
לאחר סיום תהליך ההקשיה, יש חשיבות מכרעת לקירור הדרגתי של השרוול המוקשה. הקירור נעשה על פי טבלאות המגבילות את קצב הקירור.במהלך האשפרה יש לשמור על לחץ הידרוסטטי פנימי נדרש.

בקרת טיב ומסירה למזמין
הצינור החדש נבדק לאחר בצוע באמצעות צילום טלויזיוני,בהתאם לצורך נערכות בדיקות חוזק לצינור החדש בהתאם לתקנים.

10-4