חידוש ואיטום מרזבים

חידוש ואיטום מרזבים

השיטה: יציקת צנרת חדשה רציפה ואטימה בצמוד לדפנות הצנרת הישנה והדולפת

עיקרי תהליך
שרוול מיוחד בעל גמישות גבוהה מוזמן ספציפית לפרויקט בהתאם לקוטר ועובי הדופן הנדרש

 שרפים מותאמים לדרישות הפרויקט ומעורבבים בכמות המתאימה

 השרוול מוספג בתנאי ואקום

 מושחל בשיטת ההיפוך INVERSION

 מנופח ללחץ הדרוש

 מוקשה בחימום מבוקר

 בסיום ההקשיה חיתוך קצוות, איטום ופרט גימור

פרויקטים לדוגמה:
מוזיאון ישראל – עשרות מרזבים ” 4-6
בנין חברת החשמל חיפה – מרזבים ” 4-6
בנין עיריית תל-אביב – מרזבים בגובה 50 מ’ בהשחלה אחת
בית חולים בלינסון – מרזבים שונים

ניפוץ והגדלת קוטר ללא חפירה PIPEBURSTING
קווי ביוב וקווי לחץ

צנרת בטון, א.צ. חרס, יצקת פלדה

מאפיינים עיקריים
הגדלת קוטר עד 4 מידות
החדרה מבור אחד בלבד
התקנת צינור פ.א. חדש בתואי הקיים
צינור מרותך רציף ואטום לכל האורך
עמידות כימיקלית ומוליכות הידראולית גבוהה
לא מחייב ניקויהקו לפני ניפוץ
מאפשר חידוש קוים שקרסו לחלוטין

עיקרי תהליך
צינור בטון קיים לתוכו מושחל בניפוץ צינור פ.א. בקוטר גדול יותר.

 התקנת ראש הניפוץ לצינור HDPE המרותך.

 הצבת כננת בצד השני ויחידת הפעלה פניאומטית.

 הפעלת המערכת והחדרת ראש הניפוץ לצנרת הקיימת, תוך הגדלת קוטר.

 פירוק ראש ההרחבה והוצאת ראש הניפוץ לאחור בסיום התהליך.