ניפוץ להגדלת קוטר PIPE Drusting

2-1ניפוץ והגדלת קוטר ללא חפירה PIPEBURSTING
קווי ביוב וקווי לחץ

צנרת בטון, א.צ. חרס, יצקת פלדה

מאפיינים עיקריים
הגדלת קוטר עד 4 מידות
החדרה מבור אחד בלבד
התקנת צינור פ.א. חדש בתואי הקיים
צינור מרותך רציף ואטום לכל האורך
עמידות כימיקלית ומוליכות הידראולית גבוהה
לא מחייב ניקויהקו לפני ניפוץ
מאפשר חידוש קוים שקרסו לחלוטין

עיקרי תהליך
2-2צינור בטון קיים לתוכו מושחל בניפוץ צינור פ.א. בקוטר גדול יותר.

 התקנת ראש הניפוץ לצינור HDPE המרותך.

 הצבת כננת בצד השני ויחידת הפעלה פניאומטית.

 הפעלת המערכת והחדרת ראש הניפוץ לצנרת הקיימת, תוך הגדלת קוטר.

 פירוק ראש ההרחבה והוצאת ראש הניפוץ לאחור בסיום התהליך.

2-5 2-4