צילום צנרת טלוויזיוני

ציוד3-10
לחברה חמש מערכות צילום טלויזיוני מקוטר “2 ועד מערכות לקווים ראשיים גדולי קוטר.

חלק מהמערכות כוללות תפקודים כגון :
ראש מסתובב לכל הכיוונים
מד שיפוע אלקטרוני תמונה מפרוספקט (מצלמה)
זום איכותי
רובוט הכולל שתי מצלמות – לפנים ולאחור
כננת כבל חשמלית אוטומטית
מד מרחק אלקטרוני
תצוגת תאריך אוטומטית

 

מדידת טמפרטורה
מדידת3-8 לחות

דוחות צילום
בסיום כל צילום מוגש דו”ח מקצועי ואמין ערוך ע”י מהנדס מים וביוב מנוסה מאוד. הדו”ח כולל בין היתר המלצות לטיפול במידת הצורך.

שימושים
בדיקת קווים לאחר ביצוע
3-7סקר קווים קיימים שברים וסדקים (תמונות 4)
שורשים, שומנים,
נפילת ציפוי בטון
חדירת מי תהום (תמונות 5)

מפרט טכני לצילום טלויזיוני

 

3-9