תיקון מחברים ושברים בקוטר גדול

תיקון מחברים ושברים בקוטר גדול Weco-Seal

1השיטה היעילה והחסכונית לתיקון פנימי נקודתי
בקטרים גדולים

שימושים
קווי גרביטציה ולחץ
מתאים למי שתייה

קטרים
מ- 600 מ”מ ומעלה

השיטה
התקנת אטם גומי EPDM
באזור התקלה והצמדתו בחבקים
לדפנות הצינור הקיים משני צידי
המחבר/תקלה

מאפיינים עיקריים
מתאים לכל סוגי צנרת
לחץ עבודה עד 10 אטמ’
עמיד ללחץ מי תהום
מינימום הכנת שטח נדרשת
ניתן להתקנה על גבי בוץ ומים
גמישות האטם מאפשרת תזוזת קרקע
ניתן לאטם גם בסטייה בין מחברים

עיקרי תהליך
הכנת האטמים והחבקים המתאימים בהתאם למידת הצינור הקיים
נכנת חבקים מנירוסטה משני צידי האטם
לחיצה הידראולית היקפית של החבקים
איטום פסי האטימה מול דפנות הצינור
נעילת החבק בלחץ
בדיקת אטימות לכל מחבר באמצעות לחץ אויר

השלב הסופי – אטמים מותקנים לאורך הקו

פרויקט לדוגמה:
איטום קו ניקוז בקוטר 1.000 מ”מ תת מי תהום לאורך 1.000 מ’